Ludger Deitmer (ITB intézet): Innovációs programok, nemzetközi transzfer projektek és regionális VET-párbeszéd során szerzett tapasztalatok (1. rész)

Deitmer, a brémai ITB intézet nemzetközi kutatások koordinátora, sokéves tapasztalatokkal rendelkezik az innovációs programok irányításanak és támogatásanak terén, valamint azokkal a pilot projektekkel és nemzetközi transzfer projektekkel kapcsolatban, amelyek a szakoktatási és gyakorlati képzés (VET) során kerülnek megvalósításra. A négy (angol nyelvű) videóban először a korai brémai regionális iniciatívákkal kapcsolatos tapasztalataira tér ki, valamint az országos német programokra. Ezután az újabb nemzetközi tudás-transzfer projektekről beszél és felhívja a figyelmet a regionális VET-párbeszédre és az eszközök és rendszerek használatának a fontosságára is. Az első videóban a „Work and Technology” (Munka best online casino és technológia) regionális programra összpontosít, amelyet Brémában valósítottak meg 1990-1996 között.

A Munka és technológia regionális program elsődlegesen egy innovációs program volt, amelynek a hivatása az volt, hogy a legújabb technológiák és produkciós folyamatok bevezetését elősegítse a különböző vállakozásoknál. Mindazonáltal a program kulcsgondolata az volt, hogy a munkaerő segítségevel járuljon hozzá az innovációk bevezetéséhez, hangsúlyt helyezve a kompetenciák előtérbe helyezésére a folyamat során. Egy másik fontos szerepe e programnak a különböző szektorok, különösképpen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) bevonása volt, valamint az új infrastruktúrák létrehozása az innovatív fejlődés támogatására. Ebben a kontextusban Ludger számos példát hoz fel, amelyeknél a szektor-orientált programok során a szakoktatási és gyakorlati képzés direkt módon került bevetésre (alap- és/vagy továbbképzés formájában). Ezáltal Ludger a „képzőintézetek és -szervezetek közötti együttműködés” oly fontos fogalmát egy tágabb kontextusba helyezi át, kibővítvén a napi szintű együttműködés folyamatait a szakképző iskolák és a partnervállalatok között.

Folytatás a második részben…

Tags: , ,